Kalendarium Niepublicznego Żłobka Pandzia


Z myślą o wszechstronnym i harmonijnym rozwoju naszych małych podopiecznych przygotowaliśmy program edukacyjno-wychowawczy w formie „Kalendarium Żłobka” który co miesiąc będzie wywieszany na tablicy informacyjnej naszej placówki oraz wysyłany rodzicom na skrzynkę mailową.  Obejmuje on działania zmierzające do pełnego rozkwitu ich osobowości zarówno pod względem intelektualnym, fizycznym, jak i społecznym.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dostosowanych do jego indywidualnego tempa rozwojowego.  Zajęcia zawarte w naszym „Kalendarium Żłobka”  realizowane są w formie zabaw oraz kreatywnych zajęć grupowych, dostarczających mnóstwa okazji do wspólnej radości. Ponadto dbamy o to, aby codzienna organizacja zajęć uwzględniała równowagę pomiędzy swobodną zabawą, a zorganizowanymi zajęciami edukacyjnymi. Dlatego też w naszym programie znajdują się:

Zabawy edukacyjno-wychowawcze - podczas których dzieci uczą się grzecznych zachowań oraz towarzyszących im zwrotów, ponadto podczas codziennych aktywności wspólnie przyswajają sobie podstawowe umiejętności samoobsługowe, kształtując nawyki z zakresu samodzielności i higieny osobistej; uczymy się rozbierać i ubierać, szczotkować zęby oraz myć rączki,  uczymy się samodzielnie jeść i pić, a także wspólnie żegnamy pieluszki oraz smoczki.

Zabawy dydaktyczne – polegają na nauce wierszyków, śpiewaniu piosenek, oglądaniu ilustracji, nazywaniu przedmiotów, opowiadaniu bajek oraz poznawaniu zwierząt i roślin, dzięki czemu kształtuje się wiedza dziecka o otaczającym go świecie.

Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne, których celem jest rozwój procesów poznawczych, myślenia, spostrzegania i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zręczności, usprawnienie pracy dłoni, ćwiczenie koncentracji, cierpliwości i wytrzymałości.

Zabawy muzyczno-ruchowe - stymulują zmysły: równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. Kształtują zdolność zapamiętywania i odtwarzania podanych sekwencji słownych i muzycznych, rozwijając przy tym inwencje twórcze,  koordynację ruchową oraz werbalno- słuchową, co w efekcie usprawnia proces mowy.

Zabawy sensoryczne - dostarczające wielu wrażeń z poznawaniem wszystkimi zmysłami przeróżnych faktur, konsystencji, dźwięków, zapachów i kształtów co wpływa na rozwój umiejętności w zakresie odbioru, klasyfikacji oraz łączenia wrażeń zmysłowych.

Zabawy plastyczno-techniczne - podczas których dzieci tworzą swoje pierwsze dzieła sztuki, usprawniając jednocześnie motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijając przy tym wyobraźnię i doskonaląc koncentrację uwagi.

Zabawy w języku angielskim – dzieci uczą się języka angielskiego poprzez muzykę, śpiew i zabawy ruchowe.  Piosenki Super Simple Songs, są to zabawne, dynamiczne utwory, łatwo wpadające w ucho, przystosowane do wieku, potrzeb i gustów małych słuchaczy. Większość śpiewanych zwrotów jest zobrazowana gestami, które na długo pozostają w pamięci Dzieci. Dodatkowo karty obrazkowe stworzone do piosenek, pozwalają zrozumieć słowa anglojęzyczne i odnieść je do otaczającej rzeczywistości.

 

Dni  które na stałe zagoszczą
w naszym „Kalendarium Żłobka”:

 

1. Dzwiękolandia” - zajęcia umuzykalniające


Dzieci biorące udział w zajęciach otoczone są śpiewem, tańcem , rytmem oraz poznają  instrumenty muzyczne tj.(tamburyn, trójkąt, dzwonki chromatyczne, grzechotki, kastaniety, marakasy, bębenki).

Zajęcia mają na celu kształtować słuch i wrażliwość maluchów, a także pobudzać do naturalnej ekspresji twórczej. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach robią wielkie postępy: improwizują, tworzą pierwsze słowa, chętniej śpiewają.

Ponadto warto wiedzieć, że zajęcia umuzykalniające jak żadne inne najlepiej rozwijają lewą półkulę mózgu , dzięki czemu dzieci potrafią dłużej koncentrować swoją uwagę, co wpływa na ich rozwój intelektualny. Improwizacja ruchowa do muzyki, nie tylko kształtuje kreatywność dziecka, ale przede wszystkim pozwala na koordynację  swojego ciała w tak wczesnym etapie umuzykalniania.

Przebywanie w grupie z innymi dziećmi pomaga też w późniejszym nawiązywaniu relacji i współdziałaniu w grupie.
 

2. DogoterapiaZajęcia mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. 

Zajęcia oparte są na wyjątkowej, serdecznej więzi między psem a dzieckiem. 
Ta ciepła relacja jest bazą do wieloaspektowego wspierania rozwoju.  

Dzięki kreatywnemu podejściu do dogoterapii poprzez zabawę z psem możemy stymulować wszystkie obszary funkcjonowania dziecka w zależności od jego indywidualnych potrzeb.  
Pies motywuje, rozluźnia, aktywizuje, inspiruje, dowartościowuje i zawsze akceptuje.

Ramowy program zajęć dogoterapii obejmuje cztery zasadnicze elementy:
1. Powitanie: karmienie, głaskanie.
2. Ćwiczenia edukacyjne i logopedyczne.
3. Ćwiczenia ruchowe.
4. Relaks: głaskanie, czesanie, przytulanie.

 

3. "Ćwiczące języki" - zajęcia logopedyczneW naszym żłobku logopeda bada stopień rozwoju mowy, rozwój ruchowy i poznawczy dziecka. Prowadzi obserwację dzieci podczas swobodnej zabawy. Podczas spotkań indywidualnych z dzieckiem ocenia stan uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych czy funkcjonowania narządu słuchu. 

Podczas zajęć grupowych śpiewamy, tańczymy, pokazujemy, powtarzamy i ćwiczymy nasze języki i buźki. Puszczamy bańki, dmuchamy na piórka, kuleczki z waty, rozgrywamy mecze małymi piłeczkami – bez użycia rąk, w ten sposób wykonując porcję ćwiczeń oddechowych. Słuchamy logopedycznych bajek, wierszyków i historyjek, a w ich trakcie liczymy ząbki, oblizujemy usta, przesyłamy całuski i robimy baloniki z naszych policzków. Poznajemy też nowe piosenki oraz wykonujemy prace plastyczne.
 

4. Mali Odkrywcy - są to zajęcia mające na celu rozbudzić w dzieciach ciekawość świata


Wykorzystując proste materiały z którymi stykamy się codziennie będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć niecodzienne tajemnice.
Poznamy odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzymy na wszystko co nas otacza, szerzej otworzymy wrota dziecięcej wyobraźni.

 

5. KuchcikowoJest to forma zajęć kulinarnych, która stanowi doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości dzieci na temat jedzenia.

Prawidłowe żywienie ma wielki wpływ na zdrowie i rozwój dziecka, którego organizm intensywnie się rozwija. W domu jak i w żłobku dbamy o to, aby posiłki podawane dzieciom były zdrowe. Przykładamy wielką wagę do wyglądu oraz sposobu podawania potraw, aby zachęcić do jedzenia nawet „niejadka”. W czasie zajęć dzieci będą poznawać i przygotowywać różne smakołyki.
 Jest to czas na budzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Realizując te zajęcia dzieci usprawniają motorykę małą ćwiczą manualnie: krojenie, wygniatanie, mieszanie, smarowanie itd. Dzieci kształcą umiejętność współpracy w grupie, czerpią radość z przygotowywania wspólnych posiłków, a samodzielnie przygotowane potrawy są dla dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji. Ponadto ta pyszna zabawa pozwoli dzieciom nabyć nowych doświadczeń oraz doskonalić ich samodzielność.

 

6. Animacja TeatralnaNajlepszym sposobem na przekazanie dzieciom treści baśni, aby je przeżyły i zapamiętały są różne formy sceniczne tj. teatrzyk dziesięciu palców, pacynki, lalki, kukiełki.
Podnoszą one atrakcyjność wypowiadanych treści, budzą zrozumiałe zaciekawienie, kształcą wyobraźnie dziecka, kształtują i oddziałują na postawy społeczno-moralne .
Za pomocą różnych form scenicznych dzieci zostaną wprowadzone do świata baśni:
- poznają ich głównych bohaterów, 
- wzbogacą swój świat nowymi treściami,
- rozwiną wrażliwość emocjonalną, 
- logiczne myślenie,
- będą kształcić swoją pamięć i uwagę.

 

7. Dzień Zabawek - każdy piątek jest w naszym żłobku Dniem ZabawekTego dnia dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu.
Dzień Zabawek jest świetną okazją do tego, żeby nauczyć się dzielić swoją zabawką, a nie jest to łatwe, zwłaszcza u najmłodszych dzieci.
Prosimy o unikanie zabawek zawierających niebezpieczne elementy, złożonych z małych części.

 

8. Zajęcia z języka angielskiegoPoza zajęciami organizowanymi przez Placówkę, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego z native speakerem.  Są to zajęcia dla chętnych , zajęcia dodatkowo płatne.