Nazwa Cena
Wpisowe - opłata jednorazowa, bezzwrotna 1000 zł
Opłata miesięczna za całodzienną opiekę
(poniedziałek - piątek w godzinach 7.00: 18.00)
1750 zł
Stawka żywieniowa dzienna 15 zł
Opłata za opiekę nad Dziećmi poza godzinami pracy żłobka (każda rozpoczęta godzina) 40 zł